கிழக்கில் முதலமைச்சராக தமிழர் வரவேண்டும் என்பது தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடு.

128
Published on October 10, 2021 by

Add your comment

Your email address will not be published.